Basiscursus Personenschade NIEUW!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
4 februari 2025
Doelgroep
Overheidsjuristen
Leerlijn
Centrale en decentrale overheid
Inschrijven

Prijs € 250,-


De laatste jaren neemt de aandacht vanuit de politiek en de samenleving voor personenschade (letselschade) toe. Overheden worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor bijvoorbeeld psychisch letsel dat wordt toegeschreven aan overheidshandelen. Ook zijn er de afgelopen jaren van overheidswege verschillende regelingen ontwikkeld ter vergoeding of compensatie van letselschade (bijvoorbeeld immateriële schade).

De behandeling van dossiers op het gebied van personenschade vergt specialistische kennis van het (civiele en bestuursrechtelijke) aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. In deze basiscursus wordt in vogelvlucht ingegaan op onder meer de fases van aansprakelijkheid, veel voorkomende schadeposten, causaliteit, de inzet van deskundigen (zoals de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige, de verzekeringsgeneeskundige en de rekenkundige), schadebegroting en schadeafhandeling. Ook wordt ingegaan op recente ontwikkelingen binnen het vakgebied personenschade. Het is mogelijk om vooraf een casus, een praktijkvoorbeeld of vragen in te dienen.

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus beschik je over inzicht en actuele kennis op het gebied van personenschade.


Programma en dagdelen

Dinsdag 4 februari 2025
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. M.E. (Marlies) Witting

    Advocaat
    Nysingh advocaten en notarissen

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?