Awb voor wetgevers

6 « terug naar overzicht

Startdatum
24 oktober 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijn
Algemeen en bijzonder bestuursrecht
Inschrijven

Prijs € 500,-


'De Awb bezien vanuit het perspectief van de wetgevingsjurist.'

Er zijn tal van cursussen over de Algemene wet bestuursrecht. In het algemeen komen daarin nieuwe wet- en regelgeving aan de orde of nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak. Voor de wetgevingsjurist is dat nuttig voor het referentiekader maar verder meestal slechts indirect van belang. Stel dat wordt behandeld onder welke omstandigheden een bestuursorgaan spoedshalve bestuursdwang mag toepassen dan speelt dat bij het vormgeven van handhavingsbepalingen in een wet wellicht op de achtergrond een rol, maar niet méér dan dat. Dat geldt ook voor ontwikkelingen omtrent termijnen, toezicht op de naleving, subsidie etc., omdat de wetgevingsjurist die juist dient vorm te geven.

In deze cursus staat daarom de Awb vanuit het perspectief van de wetgevingsjurist centraal. Hoe ga je om met onderwerpen die al in de Awb geregeld zijn? Wat mag je regelen, wat moet je regelen en hoe doe je dat technisch?

NB: Dit is geen basiscursus Awb, van de cursisten wordt basiskennis van de Awb verwacht!

Delen


Resultaat

Na deze cursus weet je :

-          hoe de Awb zich tot bijzondere wet- en regelgeving verhoudt;

-          van welke bepalingen je in de Awb formeel en materieel mag afwijken;

-          wanneer ‘herhaling’ van een regeling in de Awb is toegestaan en hoe je dat het best kunt doen;

-          waaraan je moet denken bij het vormgeven van bepalingen over bestuurlijke boetes;

-          hoe je een subsidieregeling vis à vis de Awb maakt;

-          of de lex silencio positivo automatisch geldt dan wel dat je daarin keuzes kunt maken en zo ja, hoe en

-          wanneer je iets mag of moet regelen over rechtsbescherming en hoe je dat doet;

-          wanneer je te maken hebt met een bestuursrechtelijke geldschuld en welke keuzes je moet maken bij de vormgeving daarvan.


Programma en dagdelen

Donderdag 24 oktober 2024
09:30 - 12:30
Donderdag 7 november 2024
09:30 - 12:30

Docenten

  • prof. mr. M.J. (Rianne) Jacobs

    Hoogleraar
    Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  • prof. mr. S.E. (Sjoerd) Zijlstra

    Hoogleraar Staats-en Bestuursrecht
    Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?