Ambtelijk vakmanschap

6 « terug naar overzicht

Startdatum
12 december 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Centrale en decentrale overheid
Inschrijven

Prijs € 500,-


De kinderopvangtoeslagenaffaire heeft laten zien hoe belangrijk het is om in de rechtsverhouding tussen de burger en de overheid steeds een balans te vinden tussen de betekenis van de toepasselijke regelgeving en beginselen als redelijkheid en billijkheid, evenredigheid en dienstbaarheid. Het vinden van een bevredigende en rechtvaardige oplossing is echter niet altijd even eenvoudig. Dat vergt een professionele denkhouding waarbij niet alleen de rechtsstatelijke, juridische en beroepsethische dimensies van belang zijn, maar ook de dimensies van de organisatiecultuur en de beroepshouding van de juridische professionals. In deze cursus zullen we, geïnspireerd door het ideaal van de reflectieve professional, gezamenlijk over die dimensies reflecteren.

Over de docenten:

Iris van Domselaar is Hoogleraar Rechtsfilosofie en beroepsethiek voor juristen en directeur van het Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice en hoofdredacteur van het Netherlands Journal of Legal Philosophy. Iris heeft zowel nationaal als internationaal o.a. gepubliceerd over deugdethiek en rechtspraak, tragiek in het recht, de beroepsethiek van (corporate) advocaten, het belang van moed voor juristen en klare taal in het recht. Aan de rechtenfaculteit van de UvA is zij verantwoordelijk voor het onderwijs op het gebied van beroepsethiek voor juristen. Zij is tevens docent bij SSR.

Rolf Ortlep is universitair hoofddocent Bestuursrecht en opleidingsdirecteur Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij hoogleraar (Europees) bestuursrecht en sectievoorzitter aan de Open Universiteit. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich op de rechtsverhouding van de burger en de overheid en de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt zijn expertise bij EU-recht, Europees bestuursrecht, rechtsvorming binnen de democratische rechtsstaat, rechtspleging, bestuurs(proces)recht, overheid en privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht. Rolf is verder onder meer rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland (sectie vreemdelingenrecht), bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), voorzitter van de eindredactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht, docent bij SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht, en lid van de Commissie behandeling bezwaren van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Delen


Resultaat

Na deze cursus ken je de verschillende dimensies van het ambtelijk vakmanschap en kun je daarover kritisch reflecteren.


Programma en dagdelen

Donderdag 12 december 2024
10:00 - 17:00

Docenten

  • dr. I. (Iris) van Domselaar

    Hoogleraar Rechtsfilosofie en beroepsethiek
    Universiteit van Amsterdam

  • prof. mr. dr. R. (Rolf) Ortlep

    Universitair hoofddocent Bestuursrecht
    Universiteit van Amsterdam

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?