Actuele jurisprudentie Hof van Justitie EU

6 « terug naar overzicht

Startdatum
16 april 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen met ruime ervaring op het terrein van het Europese recht
Leerlijn
Europees en internationaal recht

Prijs € 500,-


In deze interactieve cursus word je bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU over belangrijke onderwerpen van institutioneel en materieel Unierecht, zoals het Handvest van de grondrechten van de EU, algemene beginselen van Unierecht en interne markt-kwesties.

Verder wordt aandacht besteed aan meer algemene, actuele onderwerpen, zoals de standpuntbepaling van de lidstaat Nederland in procedures bij het Hof van Justitie, de Brexit en de visie van de nieuwe Europese Commissie. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor vragen, uitwisseling van gedachten en discussie over eigen ervaringen en waarnemingen.

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus beschik je over de meeste recente kennis van de Europese jurisprudentie.


Programma en dagdelen

Dinsdag 16 april 2024
09:30 - 16:30

'Naast de JP werd ook aandacht besteed aan de achtergrond door de persoonlijke ervaringen van de docenten(o.a. wijze waarop de Afdeling werkt, BZ de NL inbreng verzorgde, betrokkenheid bij EVRM dossier).'

'Heldere toelichting op soms wel erg taaie materie.'

'Never a dull moment! Het is steeds even interessant!'

'Je krijgt een goed overzicht van de ontwikkelingen; ruimte voor interactie; enthousiasme en kennis en kunde docenten.'

'Weer "geleerd " eerst basaal te denken en van daaruit verder te redeneren; het geven van invulling daaraan is goed behandeld; nuttig!'

'Inhoudelijk, deskundig, op een toegankelijke en eenvoudige manier gebracht.'

'In korte tijd word je bijgepraat over de belangrijkste jurisprudentie en er is ruimte voor discussie over Europees rechtelijke onderwerpen.'

'Ben weer op de hoogte van de laatste jurisprudentie en heb kunnen spreken met vakgenoten.'

'Insider perspectief op Europeesrechtelijke problemen bij de (rechterlijke) beoordeling van wet- en regelgeving.'

'Deze radar voor EU-rechtelijke kwestie staat weer vol aan!'

Docenten

 • mr. drs. C.A.H.M. (Caroline) ten Dam

  Raadsheer
  Gerechtshof Amsterdam

 • mr. dr. M.K. (Mielle) Bulterman

  Hoofd afdeling Europees recht
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - Directie Juridische Zaken

 • mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel

  Staatsraad
  Raad van State - Afdeling Advisering

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?