Hoe verricht je een doenvermogentoets? NIEUW!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
22 oktober 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en beleidsjuristen of -medewerkers
Leerlijn
Wetten en regels ontwerpen
Inschrijven

Prijs € 250,-


Bij het opstellen van een wetsvoorstel is van belang om na te gaan hoe belastend regels in de praktijk zullen zijn en of de doelgroep hier wel naar gaat handelen. Om de doenlijkheid te kunnen bepalen is de kwaliteitseis doenvermogen ontwikkeld. In deze cursus leer je onder begeleiding van een wetgevingsadviseur en een doenvermogen-expert hoe je dit instrument kunt toepassen, desgewenst aan de hand van een eigen dossier.

De cursus bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel van de cursus staan de stappen om een adequate doenvermogentoets uit te voeren centraal. In het tweede onderdeel werk je aan een doenvermogenparagraaf voor een memorie van toelichting en krijg je daarop feedback van de docenten. Daarbij komt uitgebreid aan de orde wat de rolverdeling tussen wetgevingsjuristen, beleidsmedewerkers en doenvermogen-experts binnen de departementen is alsmede waarop wordt gelet bij de toetsprioriteit doenvermogen binnen de JenV rijksbrede wetgevingstoetsing.

Delen


Resultaat

Na deze cursus:

·         kun je herkennen of doenlijkheid adequaat is meegewogen bij voorgenomen wetgeving;

·         ken je de te volgen stappen om doenlijkheid in kaart te brengen en

·         kun je doenlijkheid en de daartoe gemaakte afwegingen in de memorie van toelichting inzichtelijk maken.


Programma en dagdelen

Dinsdag 22 oktober 2024
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

    Coördinerend wetgevingsadviseur
    Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  • M. (Mike) Keesman

    Rijksbrede projectleider doenvermogen
    Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken


Deze cursus op maat?