The quick brown fox jumps over the lazy dog

wetgeving

1 augustus 2017

Digitalisering en juridische vraagstukken

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Onder invloed van mobiele netwerken, ‘internet of things’ en ‘virtual reality’ verandert onze maatschappij. Elke Rijksjurist krijgt daarmee te maken. Om deze technologische trends en de daaruit voortvloeiende juridische vraagstukken beter te kunnen duiden, hebben de Academies een speciaal opleidings- en kennisdelingsprogramma ontwikkeld. 

Opleidingsprogramma digitalisering:

Basiscursus Technologische trends (april 2017, herhaling: verwacht in 2018) Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten.
In deze cursus leer je welke trends er zijn, zoals Internet of Things, virtual reality, blockchain en datamaning. Wat houden deze trends in, en wat betekent dit voor jou? Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en, indien gewenst, bepaalde technieken zelf uit te proberen. Tot slot van de cursus wordt plenair bezien wat de opgedane kennis en ervaringen meer algemeen voor het juridische domein kunnen betekenen.


Nu alvast meer weten over Blockchain? Bekijk deze informatieve filmpjes en websites:
Hoe werkt Blockchain?  (filmpje, Engelstalig, 6 min.)
Magazine over blockchainpilots bij de overheid (website)
Blockchaintoepassingen bij de overheid (filmpje, 4 min.)
Twee voorbeelden van toepassingen:
Aanvraag rolstoel met behulp van chatbot (filmpje, 2 min.) 
Rechtsbijstand na ontslag (filmpje, 2 min.)

Digitalisering en reguleringsvraagstukken (11 september) *vol* Belangstelling voor deze cursus? Laat het ons weten.
Wat als nieuwe technologische ontwikkelingen niet passen binnen het bestaande kader van wet- en regelgeving? Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden komen reguleringsvraagstukken aan de orde die kunnen spelen bij digitalisering.
meer info en inschrijven

Toegang tot de digitale overheid (25 september)
Bij de overheid is digitale dienstverlening niet meer weg te denken, denk aan DigiD en de plannen voor een e-NIK en e-rijbewijs. Betrouwbare identificatie en authenticatie zijn hierbij van groot belang. Hoe krijg je als (wetgevings) jurist zicht op de relevante ICT-ontwikkelingen? En tegen welke problemen lopen ICT-ers in overheidsdienst aan? Deze cursus biedt je handvatten voor het samenwerken met beleidsmakers en ICT-ers.
meer info en inschrijven

Informatiesamenleving en grondrechten (3 oktober)
Hoe je vragen rondom de informatiesamenleving in een breder constitutioneel perspectief kunt plaatsen, leer je in deze cursus.
meer info en inschrijven

Uitbreiding ‘digivaardigheden' (4 oktober) *wegens succes herhaald* 
Na deze training kun je zelf ‘apps’, ‘vlogs’ en ‘infographics’ maken.
meer info en inschrijven

• Discussiebijeenkomst: Zet de Algemene Verordening Gegevensbescherming de kinderrechten onder druk? (12 oktober)  
Meer info volgt.

Blockchain & smart contracts (24 oktober) *wegens succes herhaald* 
Wat houdt blockchain in? Welke mogelijkheden biedt deze techniek en wat zijn de juridische gevolgen voor bijvoorbeeld regulering en smart contracts? Deze en vele andere vragen komen in de cursus aan de orde.
meer info en inschrijven

Lezing gevolgd door cursus: Omgaan met technologie, een analytisch beoordelingskader (26 oktober)
Deze cursus wordt vooraf gegaan door een gratis toegankelijke lezing. Uiteengezet wordt hoe u kunt analyseren welke effecten nieuwe technologische toepassingen hebben op onze samenleving.
meer info en inschrijven 

Ethisch verantwoord datagebruik (30 oktober)
In deze training leert u hoe u met behulp van ‘De Ethische Data Assistent (DEDA)’ eenvoudig en snel ethische aspecten bij het gebruik van data kunt herkennen en oplossen.  
meer info en inschrijven

Legal visuals voor rijksjuristen (10 november) *wegens succes herhaald*
Een juridisch vraagstuk visueel weergeven? Na deze cursus kunt u direct aan de slag en beschikt u over de vaardigheid om uw onderwerpen op een eenvoudige manier in beeld te brengen.
meer info en inschrijven

Cybersecurity voor juristen (13 november) *wegens succes herhaald* 
Smartphones en I-pads: welke ambtenaar gebruikt ze niet. Hoe veilig is dat gebruik? Na deze cursus heb je inzicht in de bedreigingen én de informatiebeveiligingsplichten, begrijp je waarom 'hackers hacken' en ben je thuis in het cybersecurity jargon.  
meer info en inschrijven

Telecommunicatierecht (20 november) *wegens succes herhaald* 
Het telecommunicatierecht is volop in beweging. Deze cursus biedt inzicht in de technische ontwikkelingen en regelgeving. Ook de praktische mogelijkheden met evenveel juridische uitdagingen komen aan bod.
meer info en inschrijven 


Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acwet.nl
070 - 312 98 35